Director: Hideaki Anno
Original Story: Masami Tsuda
Composer: Shiro Sagisu
Year Released: 1998
Seiyuu (Voice Actors)
Yukino ~ Atsuko Enomoto
Arima ~ Chihiro Suzuki
Asaba ~ Atsushi Kisaichi
Tsubasa ~ Mayumi Shintani
Maho ~ Junko Noda (Kitsune!)
Tsubaki ~ Saeko Chiba
Aya ~ Yukiko Hontani
Rika ~ Yukari Fukui
Tsukino ~ Yuki Watanabe
Kano ~ Maria Yamamoto
CD Information